Úvod – Introduction

160804_6     
 

Zámek Brandlín byl původně samostatným deskovým statkem s tvrzí, když nejstarším známým držitelem byl Ješek z Brandlína, který zemřel roku 1362 a nezanechal mužského dědice. Dalšími významnými majiteli byli Olbramové Brandlínští ze Štěkře, kteří tvrz počátkem 16.století přestavěli na renesanční. Dále se vystřídalo více majitelů, mj. rod Hozlauerů z Hozlau a Černínové z Chudenic. Později byla tvrz přestavěna na zámek v barokním slohu. V 18 století patřil zámek Klášteru Zlatá Koruna, rodině baronů Nádherných, následovaly barokní úpravy.  Poslední úpravy jsou známy z let 1934 a 1958.  Nyní se zámek postupně rekonstruuje a stává se po dlouhé době přístupný veřejnosti.

V dolní části zámku se nachází zámecká krčma, kde můžete posedět v příjemném prostředí s pohledem na krásné klenby a erby všech původních majitelů.

V prvním patře vzniká expozice rytířského sálu, kde naleznete historické objekty a jejich repliky, včetně sbírky zámeckých hodin.

Z venku si můžete prohlédnout zachovalé renesanční sgrafity, zajímavě řešené je východní průčelí, které stojí za shlédnutí.

Zámek Brandlín leží v Jižních Čechách ve středu vesnice Brandlín, která se nachází přibližně 8 km severovýchodně od Soběslavi a 8 km severozápadně od Plané nad Lužnicí. V jeho okolí naleznete ve stejné vzdálenosti také zámek Červenou Lhotu. Dále je možné navštívit známou zříceninu dvoj hradu Choustník , která je vzdálena asi 5 km a Kozí Hrádek ve vzdálenosti cca 10 km.

When the eldest owner Ješek from Brandlín died, Brandýs castle was still originally a manor with a fort. The next important owners were Olbramové Brandlínští from Štěkř who rebuilt the fort to the Renaissance style in early 16th century. Another ownrs were for examples Hozlauerové z Hozlau and Černínové z Chudenic. Later the fort was rebuilt again to the castle in Baroque style. In 18th century Brandlín castle belonged to Zlatá Koruna monastery, family of barons Nádherných and Baroque adjustments were on the order of the day. Last adjustments are known from years 1934 and 1958 of the 20th century.
In the lower part of the Castle is situated The Castle Pub, where you can sit-down in a pleasant enviroment with a great view on beautiful arches and escutcheons of all previous owners.
On the first floor is arising new exposition of the knight´s hall. Here you can find historical artefacts and their replicas, including old castle clocks.
Outdoor you can see well-preserved Renaissance frescoes and we recommend remarkable soulution of the east facade too.
Brandlín Castle lies in South Bohemia Region in the middle of Brandlín village which is located about 8 km north-east of Soběslav and 8 km north-west of Planá nad Lužnicí. Same far is Červená Lhota Castle and is also possible to visit well-known castle ruins of Choustník which are only 5 km away and Kozí Hrádek Castle is in the distance of 10 km from Brandlín Castle.

 

 


Zvětšit mapu

© 2012 ZámekBrandlín